livst-r.gif (5769 bytes) Livsträdet eller Världsträdet, som i de vikingatida sagorna kallas Yggdrasil, var för dem vad vi idag skulle kalla universum. Det var förbindelsen mellan gudarnas, de dödas, jättarnas och människornas världar.

Vid trädets fot fanns en källa kallad Mimer. I toppen satt en fågel och vid roten låg en orm. En ekorre, Ratatosk, sprang upp och ner i trädet med spydigheter dem emellan.

bon_lt1.jpg (40182 bytes) Livsträdet är, av Överhogdals Byalag, registrerat hos Patent- och Registreringsverket som varumärke för Överhogdal. Användningen av detta varumärke är begränsat till personer, företag och föreningar bosatta eller med huvudsaklig verksamhet i Överhogdal.

Vill någon utan anknytning till Överhogdal använda Livsträdet i något som helst sammanhang krävs tillstånd från Överhogdals samtliga föreningar.

Tillbaka till Bonader!

Tillbaka till Överhogdal!

home-liten.gif (393 bytes)